top of page

Bylaws in Norwegian / Vedtægter på Norsk

Table of Contents:

§ 1 Conditions for membership. page 3

§ 2 Full patch PILGRIM/BEDOUIN. page 4

§ 3 Prospect. page 5

§ 4 ”Prospecting”. page 5

§ 5 Associate/Esquire member. page 5

§ 6 vests og colours. page 6

§ 7 Chapters Officers and their duties. page 7

- 1 President. page 7

- 2 Vicepresident. page 7

- 3 secretary. page 8

- 4 cashier. page 8

- 5 Sergeant at Arms. page 8

- 6 Road Captains. page 8

- 7 Tail Gunner. page 9

§ 8 Discipling officers. page 9

§ 9 Moving and absence status. page 10

§ 10 Moving chapter. page 10

§ 11 Termination of membership. page 11

§ 12 Exclusion due to Misbehavior. page 11

§ 13 Dividing of the chapter. page 12

§ 14 New chapter. page 12

§ 15 Dissolution of the chapter. page 13

§ 16 Etiquette on the road. page 14

§ 17 Meetings and voting. page 14

§ 18 Permanent disability. page 15

§ 19 Retirement/sick leave. page 16

§ 20 Tattoos. page 17

§ 21 The 1% Rule. page 17

§ 22. Internet use. page 17

§ 23. Police and similar organizations. page 17

§ 24. Firearms. page 17

§ 25. Copyrights. page 17

§1. Krav for medlemskap, Hangaround, Prospect og Member.

1.

For å kunne bli Hangaround i KOSA Mc trenger du i hovedsak kun et ønske om å kjøre MC og være med i en spirituel klubb.

Det som kreves av en hangaround i KOSA er en interesse i klubben og være villig til å gi en innstats for å på sikt fylle kravene for å bli Prospect og Member.

KOSA stiller også krav om førerkort på mc og mc på min 750 ccm (i Norge) som et av kravene til å på sikt kunne bli member i KOSA Mc.

Det stilles også krav til mc mærke (i Norge) for å kunne bli member.

KOSA Mc Norge er primært en Harley Davidson klubb som godtag noen få unntak som f.eks Triumph, Norton, BSA, Viktory, Indian og noe spesialbygg.

Alle unntak må godkjennes av nasjonale offiserer i Norge.

2.

Hvis prospect eller member mister sitt førerkort må personen få det tilbake innet 1 år.

Tidsfristen kan under spesielle omstendigheter forlenges, før et eventuelt nedrykk.

3.

Minste alder for medlemskap i KOSA Mc er 18 år.

4.

Ingen former for rusmisbruk er tolerert i KOSA Mc. Hvis du er medlem av et avrusnings program som f.eks NA (Narcotics Anonymous) kan du ikke bli hangaround i KOSA Mc viss du fortsatt drikker alkohol, alkohol er også et rusmidddel. Dette gljelder også andre avusnings programmer.

5.

KOSA Mc drikker ikke alkohol med vest eller klær som representerer KOSA Mc.

Et medlem som ønsker å drikke alkohol privat bes om å gjøre dette med lit moderasjon.

6.

En person kan kun bli hangaround i et chapter så lenge det er 100% enighet blant oppmøtte members.

7.

En person som tidligere har vært medlem i en annen Mc klubbe eller Organisasjon må ha gått ut i good standing eller ha opparbeidet seg good standing før de kan bli Hangaround i KOSA Mc.

Personen kan ikke ha tidligere relasjoner som kan skade KOSA Mc.

Unnlatelse av å informere KOSA Mc om tidligere livstil problemer eller uærlighet om tidligere livstil KAN resultere i umiddelbar eksklusjon fra KOSA Mc.

§2. BEDOUIN.

1.

Bedouin member er en status en som fyller kravene til full patch kan bli tildelt, vis personen av personlige grunner eller pga fortid føler at en ikke kan tilhøre et chapter.

Eller viss det ikke er et KOSA Mc chapter i næreten.(rimelig avstand bedømmes av nasjonale offiserer)

2.

For å kunne bli Bedouin må en ha lest og forstått visjon og statutter i KOSA Mc.

3.

Bedouin svarer og rapporterer til nasjonale offiserer, bedouin må gå minst et år prøveperiode som kan forlenges.

4.

Bedouin har ikke stemmerett i et chapter, men kan delta i møter viss dette er ønsket i et chapter.

5.

Nasjonale offiserer beholder retten til å be om videre personlig informasjon fra den som søker Bedouin status.

6.

Bedouin status kan til en vær tid bli trukket tilbake av KOSA Mc nasjonale offiserer.

7.

Bedouin må minst en gang per mnd ha kontakt med nasjonale offiserer.

§ 3. Hangaround.

1.

KOSA Mc Norge har valgt å ha min 1 år prøvetid på hangaround og prospect,

Dette er for å ha tid til å bli kjent med de vi skal kalle brødre.

2.

Viss en Hangaround mister sitt førerkort kan han ikke bli prospect før nytt førerkort er ordnet.

3.

Hangaround og Prospect har ikke stemmerett på chapter møter. Kun member.

4.

Alle hangarounds skal ha en sponsor (papi). En sponsor skal være en full patch som kan svare på spørsmål og ta på seg oppgaven å lære hangisen normer og regler i biker miljøet.

5.

Hangaround og Prospect kan ikke starte nye chapter.

6.

Hangaround prøveperiode er 9 mnd.

Ved 51% av oppmøtte members enighet kan en hangaround bli prospect.

Det er da min 3 mnd prøveperiode som prospect hvor det kreves 100% enighet blant members for å kunne bli member.

7.

Viss det er uenighet i et chapter om opprykk skal personen ikke rykkes opp.

Personen/personene skal da i samarbeid med en sponsor finne en løsing på problemet.

Etter 1-2mnd skal det holdes ny avstemning for opprykk.

8.

Ved 100% enighet i et chapter kan en person med tidligere erfaring i biker mijøet bli tildelt Prospect status uten å måtte gå som hangaround.

Dette er kun når personen oppfyller alle krav til medlemskap i KOSA Mc.

§4. Prospecting.

1.

Et full patch medlem har retten til å foreslå en ny hangaround og bli hans sponsor.

Det kreves av medlemet en god forståelse av visjon og statutter.

§ 5 (gjelder ikke i Norge så lenge det ikke er behov for det, KOSA Mc Norge må ha enighet om denne paragraf stkal tas i bruk i Norge.)

Associate/Esquire Member.

1. Must be 18 years or older and is sponsored by a probate or full patch member as a patch's Associate or Associate Chapter. If after a vote by the chap featured are 51% majority vote, therefore, can associate start their trial.

2. Associates/Esquire, must have read and understood the baylaws.

3. A chapter may not have more than 2 Chapter Associates. Each Full Patch member can have only one Patch's Associate. + Children (allowed to be under 18 years) There is no ceiling on the number of Esquires, in a chapter.

4. An Associate/Esquire has no voting rights. Only probate and Full Patch has.

5. Full Patch members are responsible for their Associates behavior. If there is a problem with an Associate Member, they go to their sponsor (full patch member) and shall submit to the problem or to the president.

6. An Associate follows he’s/her’s sponsor / Full Patch. So if a Full Patch leaving the club, so is the associate.

7. A Full Patch can at any time stop its sponsis Associate status and ask her to leave KOSA immediately.

8. Associate/Esquire colours are like all other brands KOSA's property and must be returned when leaving KOSA.

9. Associate is allowed to drive a motorcycle.

10. Associate colors is a round center patch, and bottom rocker with text: Associate. The labels on the front of the vest is club patch, chapter patch, and name patch. No MC patch.

11. Esquire colors are full bag, without mc, and only upper front patches.

§6. Vest og colours.

1.

Alle vester uten untak skal være denim cowboy vest eller sort skinvest.

2.

Kun KOSA Mc klubbmerker er tillat på vesten. (untak er inne i vesten med godkjennelse av min 2 chapter offiserer.)

3.

Klubbens merkeklær og colours er og vill alltid være klubbens eiendeler.

Al skal returneres til KOSA Mc viss en forlater klubben.

4.

Viss klubbens navn eller logo skal brukes til noe annet en å bestille mærker til vester skal slike ting godtas av KOSA Mc ledelse.

§ 7. Chapters Officere and their duties.

1. President:

Shall chair all meetings, unless he is prevented from physical or other important reasons. The president should listen to matters that are relevant to the chap-mounted and advise that they. will be presented at the next meeting. If they do not get, he must present them. The President has the right to exercise discretion with respect to such matters, and may choose not to bring them up. If he considers it detrimental chap deleted or KOSA. The president must make decisions on the spot, if there is no time to bring up a case for the entire chap-assembled. Officers and members must follow these orders without question and only bring their doubt up when they are out of earshot of others. Such cases may be brought up at the next chapter meeting or a special meeting. The President has the right to delegate duties and take final decisions about change of plans for events etc. The president must provide written monthly reports to KOSA's leadership, aboat what going on in chap featured, new members, other clubs in the area, events, etc.

Chapter president is not chap resulted's personal advisor or responsible for carrying out tasks for officers who do not fit their duties. The president is not a dictator. Only a trusted servant. Decisions are the chapters responsibility.

2. Vice President:

Must perform the president's duties in cases where he might be prevented. The Vice President shall perform any duties assigned to him by the President. He is the president's right hand. Therefore, these two officers will be able to communicate and be on good terms with each other. VP to act as a sounding board for the president and to advise him best. VP's second in command, choose this officer with care - so that he can perform these tasks if the need arises.

3. Secretary:

Shall take hotes of all chapter meetings. These are sent to KOSA's management. The Secretary must keep track of which people have become members, and when exploration and probate period expires. The Secretary must make a copy of driver's license and insurance / policy from all members. Before driving season begins. The secretary is the third in command line, then please select this officer with care.

4. Treasurer.

must raise money, and ensure that money is used where they are needed. These may include: gathering for celebration, common trip for printing t-shirts, a brother in need, etc.

5. Sergeant at Arms:

• Is responsible for law and order at chapter meetings and events.

• Assisting the President in solving chapter questions

• Assisting chapter in refuting colors and KOSA's property, when necessary

• Responsible for the safety of chapter functions and meetings when necessary.

• Maintains all safety equipment in good working order.

• Reports chapter problems and discord to the president.

• Maintain public behavior (words aswell as action) and report irregularities to the president before he initiates corrective action.

If the President is absent, he should contact the VP. If neither is present, he should handle the situation after own terms and inform the president subsequently. Sergeant at Arms is not a hitman or a police officer.

6. Road Captains:

Each chapter can have 2 Road Captains depending on chap resulted's size and need for shared runs. Their duties are to keep the runs and events organized and make sure they run smoothly. Road Captains are responsible for checking the safety of motorcycles and monitoring of vehicles before driving. If this is not in order, he must ensure that they will be repaired or removed from the column. Road Captains Ensures good understanding of motorcycle safety and traffic rules. Road Captains will need to have basic knowledge of motorcycles and mechanics. Road Captains Must inform all drivers of motorcycles and monitoring of vehicles on itineraries and stops before the ride begins. Road Captains serve as the Road Blocker (keep in mind that the road blocking is illegal in Denmark.) If a chapter does not have a Road Captain, the President shall appoint an interim Road Captain or assume the overall task itself. Must instruct all participants on the proper method of column-driving. Road captains are not leaders of the column, that responsibility lies with the President.

7. Tail Gunner:

run always at the back of a column, and make sure everyone is included. During the runs, if a person in the column has an engien fail. Its the Tail Gunner's job to bee with the person until a solution to the problem has been found. Remember: we never leave anyone alone! During regular column drive if there is engine failure or like. The Tail Gunner must ensure that the entire column stops. This can be done by running up in front and make signs of stoping.

8. In December there is an Election regarding all the officers post in the chapter. This does not include the mother chapter, where the management of KOSA is located.

9. Officers are there to carry out certain tasks. They are helping to make it all run. They are no more than others, even if they have little more to say. An officer must be a humble servant.

10. All chapter officers are subject ed to the chapter president.

11. All chapter officers must be either Full Patch Member’s or Full Patch probate’s.

12. It is not nessecary for Officers to be changed annually. If they do a good job, it would be natural to re-elect them.

13. When a chapter president is elected, the chap featured take into consideration that the chapter president will be the communication link between the chap-mounted and MC clubs in the area. Chapters Presented should keep in mind that in such communication should be exercised trust, respect and honor

14. National and international officers, and regional representatives can be appointed only by KOSA's management.

§8. Disiplinering av offiserer.

1.

Viss en offiser ikke utfyller sin rolle riktig skal dette tas opp med nevnte offiser under et chapter møte.

Hvis den nevnte offiser ikke viser endring de neste 30 dager kan det tas en mistillits avstemning som krever 75% flertall.

Avstemningen vill kun gjelde offiserstatus ikke memberstatus.

§9. Flytting eller fravær.

1

Hvis et medlem flytter kan han velge mellom å bli værende i sitt chapter og følge de bylaws som gjelder der, flytte over til et annet chapter eller starte et nytt chapter.

Hvis medlemmet er offiser vil han kun beholde sin status i det chapter han kommer fra og kun hvis han blir værende i det chapter.

2.

Om en member ønsker å bytte chapter pga «drama» må dette løses opp i før det blir aktuelt med et chapter bytte. KOSA Mc kan ikke akseptere at dårlig stemning i et chapter sprer seg til andre.

3.

Alle chapter bytte må klareres mellom begge chapter for å unngå conflikter.

4.

Det er ikke krav om å starte ny prøveperiode ved et chapterbytte.

5.

Et chapter er ikke tvunget til å ta i mot en overføring fra ett annet chapter, det må være enighet i chapteret for å unngå konflikter.

6.

Ved en godkjent overføring skal personen fortsatt tilhøre sitt originale i 1 mnd for å sikre en smooth overføring.

7.

En hangaround kan ikke bytte chapter.

8.

Hvis en member flytter, er det hans plikt å informere KOSA Mc nasjonalt.

§ 10. Flytte et chapter

1.

Hvis et chapter ønsker å flytt må dette tillates av KOSA Mc internasjonalt.

§11. Forlate klubben.

1.

Hvis et medlem ønsker å forlate klubben må alle mærker og regaljer levers inn til KOSA Mc.

2.

Etter innleverte merker, har man en angrefrist på 48 timer til å komme tilbake uten untak.

3.

Et tidligere medlem av KOSA Mc som har forlatt klubben kan ikke bli Prospect igjen uten godkjennelse av kosa internasjonalt.

4.

Dette er kun mulig å gjøre en gang, det er ikke tillat å komme inn i klubben igjen etter å ha forlatt klubben 2 ganger.

5.

Hvis en offiser har forlatt klubben og kommer tilbake kan han ikke bli offiser igjen uten en spesifik avstemning om det og mi n 51% flertall.

6.

Hvis et medlem i KOSA Mc ønsker å bli med i en annen klubb må det tas igjennom nasjonale offiserer for å unngå ubehag mellom KOSA Mc og den nye klubben.

§12. Eksklusjon som følge av brudd (definisjoner)

1. Nekte å følge visjon og statutter, og uforskammet oppførset mot members og offiserer.

2. Med vilje snakke nedsettende om medlemmer eller andre klubber.

3. Ingå i flørt eller forhold som kan skape problemer innad i klubben

4. Alle annen uakseptabel oppførsel, bestemt 100% av members.( dette er ment for å dekke slik oppførsel som ikke er spesifikt oppført i våre bylaws, denne definisjon er et hjelpemidel som skal brukes under spesielle omstendigheter og ikke et verktøy til heksejakt.)

5. Stjeling fra medlemmer eller clubben

6. Drive med ulovlige aktiviteter slik som heleri, rusmisbruk, ran, osv

7. Forfalske informasjon eller lyve om en hangaround, informasjon om kjøretøy, førerkort, osv

(Prosedyre ved brudd)

1.

Hvis et medlem beskyldes for brudd skal det på neste chapter møte prates om og avgjøres innad i chapter hva som har blitt gjort, deretter ved behov skal det avholdes en avstemning og hvis 51% flertall mener det er gjort et brudd skal det da bedømes nedrykk eller eksklusjon.

2.

Ved meget formildende omstendigheter kan avgjørelsen være på prøve i 30 dager og hvis det er blitt gjort merkbar endring kan straffen ende der.

§13. Oppdeling av et chapter

1.

Når et chapter er enig om å deles pga en eller flere ting slig som konstante uenigheter, skal oppdelingen overses av kosa nasjonalt eller internasjonalt for å sikre en smooth og rettferdig oppdeling. Ny chapter status må godkjennes av KOSA nasjonalt eller internasjonalt.

2.

Om nødvendig kan en representant av KOSA Mc internasjonalt lede forhandlingene.

3.

For å kunne dele opp et chapter må det være nok medlemmer til to nye chapters.

§14. Nytt chapter

1.

Et nystartet chapter vil måtte gå 1 år prøvetid under KOSA nasjonalt eller internasjonalt som members.

2.

Hvis det lar seg gjøre kan et nytt chapter få en sponsor som vill være et nærliggende chapter eller en nasjonal eller internasjonal offiser, som kan hjelpe til med oppstart. President fra sponsor chapter eller nat/int.nat offiser har rett til å delta på det nye chapters møter.

3.

Nytt chapter vill kunne anses å være et selvstendig chapter når KOSA internasjonalt og nasjonalt annerkjenner det nye chapter med et nr.

4.

Et chapter skal bestå av minst 5 full patch members.

§15. Oppløsning av chapter

1.

Et chapter kan legges ned av KOSA nat/int.nat ved grove brudd på bylaws. Først vill et chapter få skriftlig advarsel med 30 dagers fris til å gjøre endringer.

Hvis endringene ikke er gode nok kan KOSA nat/int.nat velge å lege ned chapteret.

Ved eksepsjonelle omstendigheter kan et chapter søke om 30 dager utsettels på tidtsfristen.

2.

Et chapter kan velge å leggen ned selv, før dette må chaptreret gi beskjed til KOSA nat/int.nat om intensjonen å legge ned. En beslutning om å legge ned et chapter krever 75% flertall av alle members i chapteret.

3.

Når nedleggelse er endelig skal alle verdier og regalier overføres til nasjonalt chapter eller til KOSA internasjonalt.

§16. Oppførsel på vegen.

1

Vegtrafikkloven skal opprettholdes i et hvert chapters nærområde.

2.

Håndsignaler kan brukes i tillegg til lyssignaler under et run.

3.

KOSA Mc kjører sikksakk mønster i kolonne når vi er på run. KOSA Mc kjører ikke «side by side»

4.

Road Captain er ansvarlig for at før vært run er alle informert om regler og forventninger i trafikken.

5.

Road Captain kan kreve at enkeltpersoner ikke kjører i Pack med oss eller at de får en annen posisjon i kolonnen. Men samtidig huske på at KOSA NEVER LEAVE A MAN BEHIND.

§17. Møter og avstemming.

1.

Hvert chapter skal holde sitt årsmøte ikke seinere en 15.desember, hær skal chapterets offiserer velges med hemmelig valg. Om det blir valgt nye offiserer skal de tre inn i sin stilling 1.januar og stripe på vest skal være byttet.

2.

Det er ikke pålagt å holde valg hvis det er enighet i chapter om at dette ikke er nødvendig.

3.

Offiserer har rett til å kalle inn til et membermøte hvor hangaround og prospect må få en personlig beskjed om å komme inn hvis det er ønsket av member massen.

4.

For at et vedtak i chapter møte skal være gyldig må flertallet av medlemmer i chapteret være tilstede, det må også være minst offiserer tilstede. (unntak: Vice Prez kan steppe inn for Prez om dette er nødvendig i henhold til Vice Prez plikter.)

5.

Spesielle møter for membere kan settes opp utenom de vanlige møtedagene så lenge saken er så pressende at det ikke er mulig å vente til neste møte. Disse møtene skal det ikke være avstemning på nye inn i klubben og det skal heller ikke være noen avstemming angående brudd i bylaws.

6.

KOSA internasjonalt holder retten til å delta i chapter`s diskusjoner og avstemninger. Nasjonale offiserer kan bli bedt om å delta i andre chapters møter for å representere ønskene til KOSA internasjonalt.

7.

KOSA internasjonalt holder retten til å samle og føre et chapter møte, eller utnevne en offiser til å gjøre dette for å håndtere saker som gjelder det chapteret eller KOSA Mc i sin helhet.

8.

Demokratisk holdning til et hvert møte er VIKTIG

§18. Permanent handicap

1.

I saker hvor et medlem blir handicapet kan han beholde sine rettigheter som full patch så lenge klubbens bylaws blir fulgt.

Et handicappet medlem kan fritas fra de krav de ikke klarer å følge, som f.eks kjøre mc og delta i run.

Permanent handicap skal bekreftes av personens nermeste offiserer og disse offiserer må stå til ansvar for de fritak chapteret har blitt enig om å gi, disse fritak er godkjent internasjonalt så snart chapterets offiserer går god for det.

2.

Handicappede membere kan fortsatt bli offiserer og de har også full stemmerett.

3.

Hvis et chapter ser at et handicappet medlem lider med dårlig dømmekraft pga sitt handicapp, kan chapteret med 51% flertall involvere seg i hans rettighet til å delta på MC events.

§19. Pensjon.

1.

Et medlem som har hatt good standing i 10 år kan søke om Retirement og får beholde colours.

2.

Det må være flertall på 51% blant full patch for at pensjon skal godkjennes. Det må også være godkjent av KOSA internasjonalt.

3.

Colors kan trekkes tilbake når som helst ved bestemmelse fra KOSA internasjonalt.

4.

Medlemmer som blir Retired kan bli gjeninnsatt som aktive medlemmer EN gang og har mulighet til å søke Retirement en gang til.

5.

Pensjonerte medlemmer blir gjeninsatt som full patch men de kan velges til offiserer ved flertal.

6.

Retired medlemmer kan ikke mota nye bemerkelser i klubben som f.eks 15år/20år.

7.

Et medlem som blir skadet eller alvorlig syk kan søke sick leave i inntil et år. Det kreves flertall blant full patch for at dette skal bli godkjent.

Et medlem som har sick leave er fritatt alt «obligatorisk» i KOSA Mc.

§21. Tattoos.

1.

Kun full patch member som har vært member i 3 år kan ta tatoveringer med KOSA navn eller logo.

2.

KOSA colors kan tatoveres på rygg etter 10 år som full patch.

3.

Hvis et member med tatovering går ut av klubben skal tatoveringen dateres men «out» dato. F.eks «out 3.5-2017»

4.

KOSA internasjonale og nasjonale offiserer har retten til å ta tatoveringer med kosa navn eller logo.

§22. The bikers kode.

1.

KOSA Mc som klubb gjør ikke oppmøte på 1% fester.

Unntak til denne regelen er:

*Hvis klubben får en offisiell invitasjon av en eventuel 1% klubb.

Unntak til denne regelen gjelder kun klubber som er godkjent av biker unionen i Norge. KOSA MC gir på ingen måte suport til 1% klubber som er uønsket av biker union i Norge.

2.

Ingen med tilknytning til KOSA Mc skal oppholde seg inne i et 1% klubbhus.

Unntak til denne regelen er:

*Hvis et enkelt medlem i KOSA Mc har et personlig forhold til et medlem i en 1% klubb.

*Hvis KOSA Mc har fått en offisiell invitasjon av den eventuelle 1% klubb.

Unntakene til denne regel gjelder ikke 1% klubber som er uønsket an union i Norge.

3.

KOSA Mc er en nøytral klubb som ikke velger å støtte enkeltorganisasjoner som er i konflikt med andre enkeltorganisasjoner.

Dette for å ivareta KOSA Mc sine verdier om å hjelpe enkeltpersoner som trenger det uavhengig av bakgrunn. ( et unntak hær er at hvert enkelt KOSA chapter må ha enighet om hvert enkelt tilfelle kan hjelpes.).

Nøytraliteten til KOSA Mc er noe som alltid må respekteres.

Viss noen bryter med dette, er det den enkeltpersonens mening, og ikke KOSA Mc.

Derfor kan dette enkeltindividet i risikere umiddelbar eksklusjon fra KOSA Mc.

Unntak til KOSA Mc sin absolutte nøytralitet er en samlet organisert nasjonal biker union som jobber for å samle forskjellige klubber på et felles ståsted med felles standpunkter.

Denne union må da bestå av både klubber som er 1% og klubber som ikke er det.

KOSA Mc nasjonalt kan velge å følge en nasjonal union så lenge dette ikke er til hinder for å drive klubben vidre med de verdier som er beskrevet i Visjon og bylaws.

4.

Det er forbudt for medlemmer i KOSA Mc å bli tatt bilde av i situasjoner som kan vise en sympatiserende eller suporterende holdning til andre klubber.

f.eks det å stå og holde rundt et medlem fra en annen klubb som om det skulle vært en bror i KOSA Mc.

Unntak til denne regel:

*Klubber med kristne verdier som tar del i en felles tro på en gud som knytter oss sammen som brødre og søstre i tro.

*Eller hvis et KOSA Mc medlem går i «sivil» altså uten colors eller klubb klær.

5.

Brudd på reglene i §22 kan føre til umiddelbar eksklusjon fra KOSA Mc.

Dette er en § ledelsen i KOSA Mc tar meget alvorlig, konsekvensene blir deretter.

§23. Internett.

Kun internasjonale offiserer kan opprette sider/grupper på internett og facebook.

§23. Politi og lignende organisasjoner.

KOSA Mc støtter ikke politi eller har noe offisielt samarbeid med politi, KOSA Mc drar heller ikke på events som holdes av slike organisjasjoner.

§24. Skytevåpen.

KOSA Mc bærer ikke skytevåpen når vi har på oss colors.

Det er tillat med våpen i bagasje eller bag men vi bærer ikke skytevåpen på oss.

§25. Copyrights.

No one is entitled to use KOSA nation's motives or logo without having permission from KOSA INTERNATIONAL.

bottom of page